Kategoriat
fi

Elinikäinen oppiminen ja aikuisten taidot

Julkisuudessa suurin huomio kiinnittynyt PISA-tuloksiin. Testin tuloksista on jopa tullut eräänlainen kansojen mittelö, ja niillä on suuri vaikutus koulujärjestelmän kehittämiseen.

Myös aikuisten taitoja on mitattu. PIAAC-tutkimuksessa selvitetiiin aikuisten (16-65 v.) taitoja kolmella mittarilla:

  1. Lukutaito
  2. Numerotaito
  3. Digitaalinen ongelmanratkaisutaito

Näistä saadaan pisteytetyt, vertailukelpoiset tulokset, joiden avulla voidaan arvioida ovatko aikuisten perustaidot tyydyttävällä tasolla, etenkin tietoyhteiskunnan tarpeita silmälläpitäen.

Suomessa aikuisten lukutaito ja numerotaito eli laskenta ja matemaattisen tiedon käsittely ovat perinteisesti olleet hyvällä tasolla. Tässäkin vertailussa Suomi pärjäsi erinomaisesti. Hajonta on kuitenkin suurta ja meilläkin on suuri joukko aikuisia joilta perustaidot näillä osa-alueilla puuttuvat.

Viimeisellä osa-alueella petrattavaa on etenkin vanhemmalla väestöllä jonka työnkuva muuttuu. Eivätkä kaikki nuoremmat niin sanotut diginatiivitkaan välttämättä hallitse informaatioteknologiaa yhtä hyvin kuin voisi olettaa.

Elinikäinen oppiminen ja aikuiskoulutus parantavat näitä taitoja, helpottavat kiihtyvällä tahdilla muuttuvaan tietoyhteiskuntaan sopeutumista.

Samalla aikuinen oppii oppimaan, keskeinen taito tulevaisuuden työelämässä ja muussakin osallistumisessa.