Kategoriat
fi

Elinikäinen oppiminen ja aikuisten taidot

Julkisuudessa suurin huomio kiinnittynyt PISA-tuloksiin. Testin tuloksista on jopa tullut eräänlainen kansojen mittelö, ja niillä on suuri vaikutus koulujärjestelmän kehittämiseen.

Myös aikuisten taitoja on mitattu. PIAAC-tutkimuksessa selvitetiiin aikuisten (16-65 v.) taitoja kolmella mittarilla:

  1. Lukutaito
  2. Numerotaito
  3. Digitaalinen ongelmanratkaisutaito

Näistä saadaan pisteytetyt, vertailukelpoiset tulokset, joiden avulla voidaan arvioida ovatko aikuisten perustaidot tyydyttävällä tasolla, etenkin tietoyhteiskunnan tarpeita silmälläpitäen.

Suomessa aikuisten lukutaito ja numerotaito eli laskenta ja matemaattisen tiedon käsittely ovat perinteisesti olleet hyvällä tasolla. Tässäkin vertailussa Suomi pärjäsi erinomaisesti. Hajonta on kuitenkin suurta ja meilläkin on suuri joukko aikuisia joilta perustaidot näillä osa-alueilla puuttuvat.

Viimeisellä osa-alueella petrattavaa on etenkin vanhemmalla väestöllä jonka työnkuva muuttuu. Eivätkä kaikki nuoremmat niin sanotut diginatiivitkaan välttämättä hallitse informaatioteknologiaa yhtä hyvin kuin voisi olettaa.

Elinikäinen oppiminen ja aikuiskoulutus parantavat näitä taitoja, helpottavat kiihtyvällä tahdilla muuttuvaan tietoyhteiskuntaan sopeutumista.

Samalla aikuinen oppii oppimaan, keskeinen taito tulevaisuuden työelämässä ja muussakin osallistumisessa.

Taitojen virkistäminen ennen opiskelua

Vaikka koulussa olisi aikanaan pärjännytkin hyvin tai kohtuullisesti, käy usein niin että opitut asiat joita ei arkielämässä käytä, unohtuvat. Vieraiden kielten osaaminen on hyvä esimerkki. Englanti ympäröi meitä kaikkialla, mutta kouluruotsi tai vaikkapa koulusaksa pääsevät helposti rapistumaan. Samoin käy matematiikan taidoille.

Tämä on aikuiskoulutuksessa kyllä huomioitu, ja useat kurssit lähtevät perusasioiden kertaamisesta. Opiskeluun voi kuitenkin valmistautua myös itsenäisesti erilaisten online-työkalujen avulla.

Täysin ilmaista ja kaikille avointa sisältöä löytyy muun muassa Ylen Oppimisen sivuilta. Kielet osiosta. Matematiikan perustaitoihin kuten prosenttilaskujen laskemiseen apua tarjoaa Laskuri.

Maksullisilla kursseilla pääsee vielä pidemmälle, tosin online-tarjonta painottuu englanninkielisiin palveluihin. Esimerkiksi eksoottisempiin kieliin tutustutaan yleisimmin englannin kautta. Etuna on että myös henkilökohtaista etäopetusta on mahdollista hankkia.

Etenkin tietotekniikasta kiinnostuneiden kannattaa tutkia jatkuvasti laajentuvaa MOOC-tarjontaa. MOOC tulee sanoista Massive Open Online Course, ja niitä järjestävät Suomessa yliopistot. Kurssit ovat kuitenkin kaikille avoimia ja ilmaisia. Huomioi kuitenkin aina lähtövaatimukset, kurssit ovat akateemisia ja usein työmäärältään huomattavan suuria.