Kategoriat
fi

Aikuiskoulutus Vaasassa

Vaasassa aikuiskoulutusta tarjoavat seuraavat oppilaitokset:

Vamia syntyi vuonna 2017 Vaasaan aukuiskoulutuskeskuksen (Vakk) ja Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimiston yhdistyessä.

Vamia on monialainen ammatillisen koulutuksen organisaatio, joka tarjoaa koulutusta sekä nuorille, aikuisille että yrityksille. Tarjonnassa on yri 60 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.

Opetus tapahtuu perinteisenä lähiopetuksena, oppisopimuksella työssä oppien ja myös virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Opinnot ja suorittamistapa suunnitellaan yksilöllisesti.

Yrkesakademin i Österbotten (YA!) on ruotsinkielisen Pohjanmaan suurin kouluttaja. Toimipisteet sijaitsevat Vaasassa, Pietarsaaressa, Pedersöressä ja Närpiössä.

Aikuisten perusopetusta järjestävät Vaasa-opisto, ruotsiksi Vasa Arbis. Vaasa-opisto on myös kansalaisopisto ja vapaan sivistystyön oppilaitos. Edeltävänä lukuvuonna siellä järjestettiin kaikkiaan 620 eri kurssia, joissa opiskeli 9200 opiskelijaa.

Kategoriat
fi

Elinikäinen oppiminen ja aikuisten taidot

Julkisuudessa suurin huomio kiinnittynyt PISA-tuloksiin. Testin tuloksista on jopa tullut eräänlainen kansojen mittelö, ja niillä on suuri vaikutus koulujärjestelmän kehittämiseen.

Myös aikuisten taitoja on mitattu. PIAAC-tutkimuksessa selvitetiiin aikuisten (16-65 v.) taitoja kolmella mittarilla:

  1. Lukutaito
  2. Numerotaito
  3. Digitaalinen ongelmanratkaisutaito

Näistä saadaan pisteytetyt, vertailukelpoiset tulokset, joiden avulla voidaan arvioida ovatko aikuisten perustaidot tyydyttävällä tasolla, etenkin tietoyhteiskunnan tarpeita silmälläpitäen.

Suomessa aikuisten lukutaito ja numerotaito eli laskenta ja matemaattisen tiedon käsittely ovat perinteisesti olleet hyvällä tasolla. Tässäkin vertailussa Suomi pärjäsi erinomaisesti. Hajonta on kuitenkin suurta ja meilläkin on suuri joukko aikuisia joilta perustaidot näillä osa-alueilla puuttuvat.

Viimeisellä osa-alueella petrattavaa on etenkin vanhemmalla väestöllä jonka työnkuva muuttuu. Eivätkä kaikki nuoremmat niin sanotut diginatiivitkaan välttämättä hallitse informaatioteknologiaa yhtä hyvin kuin voisi olettaa.

Elinikäinen oppiminen ja aikuiskoulutus parantavat näitä taitoja, helpottavat kiihtyvällä tahdilla muuttuvaan tietoyhteiskuntaan sopeutumista.

Samalla aikuinen oppii oppimaan, keskeinen taito tulevaisuuden työelämässä ja muussakin osallistumisessa.

Kategoriat
fi

Vaasan kesäyliopisto – Vasa Sommaruniversitet

Vaasan kesäyliopisto perustetiin jo vuonna 1960, ja oli Pohjanmaan ensimmäinen avointa korkeakouluopetusta tarjoava oppilaitos. Toiminnasta vastaa Vaasan kesäyliopisto ry – Vasa sommaruniversitet rf, ja kyseessä on Suomen ainoa kaksikielinen kesäyliopisto.

Nimestä huolimatta toimintaa on ympärivuotisesti eli kyseessä on avoin yliopisto. Tarjolla on kursseja Vaasan, Helsingin, Tampereen, Turun ja Itä-Suomen yliopistoista sekä Åbo Akademista, Vaasan ammattikorkeakoulusta ja Novia Yrkeshögskolanista.

Yhteistyökumppaneita on myös Vaasan ulkopuolelta. Verkostoon kuuluvat Bildningsalliansen, Jakobstads Arbis, Kristinestads medborgarinstitut ja Närpes vuxeninstitut.