Kategoriat
fi

Aikuiskoulutuksen mahdollisuudet ja haasteet

Suomessa on useita vaihtoehtoja aikuisille, jotka haluavat jatkokouluttautua tai vaihtaa alaa. Tässä on muutamia yleisiä vaihtoehtoja:

 1. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot: Useimmat korkeakoulut tarjoavat aikuisille suunnattuja koulutusohjelmia, jotka on suunniteltu erityisesti työelämässä jo oleville henkilöille. Näitä ohjelmia kutsutaan esimerkiksi avoimeksi ammattikorkeakouluksi tai avoimeksi yliopistoksi. Ne tarjoavat joustavia opiskelumahdollisuuksia, kuten ilta- ja viikonloppukursseja sekä etäopiskeluvaihtoehtoja.
 2. Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset: Aikuiskoulutuskeskukset tarjoavat erilaisia ammatillisia koulutuksia aikuisille, jotka haluavat hankkia uusia taitoja tai päivittää osaamistaan. Näihin voi kuulua esimerkiksi lyhytkursseja, ammattitutkintoja tai erikoisammattitutkintoja.
 3. Työvoimakoulutus: Työvoimatoimisto tarjoaa erilaisia koulutusohjelmia työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Nämä ohjelmat voivat auttaa henkilöä hankkimaan uusia taitoja tai päivittämään olemassa olevaa osaamistaan vastaamaan työmarkkinoiden tarpeita.
 4. Yksityiset koulutuspalvelut: On myös olemassa useita yksityisiä oppilaitoksia ja koulutuspalveluita, jotka tarjoavat aikuiskoulutusta eri aloilla. Nämä koulutuspalvelut voivat vaihdella lyhyistä kursseista laajempiin koulutusohjelmiin.

Aikuisen opiskeluun liittyy myös joitain haasteita, kuten ajanhallinta ja työn/opiskelun tasapainottaminen. Monilla aikuisilla on jo työ- ja perhevelvoitteita, joten opiskeluun liittyvien aikataulujen ja velvoitteiden yhteensovittaminen voi olla haasteellista.

Lisäksi aikuisopiskelijat voivat kokea haastavaksi sopeutua takaisin opiskelurutiineihin ja oppimistapoihin, jos he ovat olleet poissa koulumaailmasta jo jonkin aikaa.

Uusien digitaalisten työvälineiden käyttö voi vaatia opastusta. Liikkeelle voidaan lähteä kertaamalla perusasioita kuten tietoturvaa.

Myös taloudelliset haasteet voivat olla esteenä, koska opiskeluun saattaa liittyä kustannuksia ja opiskelunaikaisia ansionmenetyksiä.

Aikuisten kouluttautumista voidaan helpottaa useilla tavoilla:

 • Joustavat opiskelumahdollisuudet: Tarjoamalla joustavia opiskeluvaihtoehtoja, kuten etäopiskelua, verkko-opintoja, ilta- ja viikonloppukursseja sekä osa-aikaisia opiskelumahdollisuuksia, aikuisten on helpompi sovittaa opiskelu työn ja muiden velvoitteiden kanssa yhteen.
 • Taloudellinen tuki: Aikuisten kouluttautumista voidaan helpottaa tarjoamalla taloudellista tukea, kuten opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Lisäksi on hyvä tarjota tietoa mahdollisista apurahoista ja stipendeistä, joita aikuisopiskelijat voivat hakea.
 • Ohjaus- ja neuvontapalvelut: Aikuisten kouluttautumisen tueksi tarvitaan hyvin toimivia ohjaus- ja neuvontapalveluita, jotka auttavat aikuisia löytämään itselleen sopivat koulutusvaihtoehdot ja antavat tietoa opiskelumahdollisuuksista sekä opintojen rahoituksesta.
 • Työnantajayhteistyö: Työnantajat voivat edistää aikuisten kouluttautumista tarjoamalla joustavia työaikajärjestelyjä tai tukemalla työntekijöidensä opiskelua esimerkiksi osallistumalla koulutuskustannuksiin tai tarjoamalla palkallista opintovapaata.
 • Henkilökohtaistaminen: Opintojen henkilökohtaistaminen ja tukeminen auttavat aikuisopiskelijoita saavuttamaan tavoitteensa. Tarjoamalla yksilöllistä ohjausta, tukipalveluita ja mahdollisuuden tunnustaa aiemmin hankittu osaaminen, aikuisille voidaan tarjota parempia edellytyksiä onnistua opiskelussa.
 • Verkostot ja vertaistuki: Verkostot ja vertaistuki ovat tärkeitä aikuisopiskelijoiden tukimuotoja. Tarjoamalla mahdollisuuksia verkostoitumiseen muiden opiskelijoiden, opettajien ja alan ammattilaisten kanssa sekä tukiryhmiä ja vertaisryhmiä, aikuisille opiskelijoille voidaan tarjota tärkeää tukea ja kannustusta.

Nämä toimenpiteet voivat edistää aikuisten kouluttautumista ja helpottaa heidän opiskeluun liittyviä haasteitaan.

Kategoriat
fi

Nettikasinot, taitopelejä ja viihdettä aikuisille

Rahapelit ovat ennen kaikkea aikuisille tarkoitettua viihdettä. Suurimmassa osassa voittaminen perustuu puhtaasti onneen, ja pitkällä tähtäimellä säännöt ovat sellaiset että talo jää plussalle.

Nettikasinoilla pelaamista ei siis yleisesti ottaen ole tarpeellista opiskella. Nykyaikasilla rahapelisivustoilla pelaat ilman rekisteröitymistä joten liittyminen on yhtä helppoa kuin mikä tahansa verkko-ostos.

Jossain peleissä on kuitenkin mahdollista optimoida strategiaa. Esimerkki korttipeli blackjack tarjoaa jopa yli 99% palautuksia oikein pelattuna. Kolikkopeleissä tällaista taitoaspektia ei yleensä ole lainkaan. Ensikertalaisella on samanlaiset voiton mahdollisuudet kuin pitkään ”harjoitelleella”.

Kokonaan oman kategoriansa muodostavat sitten urheiluvedonlyönti ja pokeri. Näissä taitava, asioita opiskellut pelaaja voi tienata niin että harrastuksesta tulee ammatti.

Ammattivedonlyöjän tai pokerinpelaajan ura kuulostakiin varmasti houkuttelevalta! Realismia on kuitenkin että valtaosa pelaajista on pitkällä aikavälillä tappiolla.

Suosittelemme vähintään B-suunnitelmana opiskelemaan jonkun vähemmän riskialttiin ammatin. Vaikkapa kesäyliopistossa.

Kategoriat
fi

Elinikäinen oppiminen ja aikuisten taidot

Julkisuudessa suurin huomio kiinnittynyt PISA-tuloksiin. Testin tuloksista on jopa tullut eräänlainen kansojen mittelö, ja niillä on suuri vaikutus koulujärjestelmän kehittämiseen.

Myös aikuisten taitoja on mitattu. PIAAC-tutkimuksessa selvitetiiin aikuisten (16-65 v.) taitoja kolmella mittarilla:

 1. Lukutaito
 2. Numerotaito
 3. Digitaalinen ongelmanratkaisutaito

Näistä saadaan pisteytetyt, vertailukelpoiset tulokset, joiden avulla voidaan arvioida ovatko aikuisten perustaidot tyydyttävällä tasolla, etenkin tietoyhteiskunnan tarpeita silmälläpitäen.

Suomessa aikuisten lukutaito ja numerotaito eli laskenta ja matemaattisen tiedon käsittely ovat perinteisesti olleet hyvällä tasolla. Tässäkin vertailussa Suomi pärjäsi erinomaisesti. Hajonta on kuitenkin suurta ja meilläkin on suuri joukko aikuisia joilta perustaidot näillä osa-alueilla puuttuvat.

Viimeisellä osa-alueella petrattavaa on etenkin vanhemmalla väestöllä jonka työnkuva muuttuu. Eivätkä kaikki nuoremmat niin sanotut diginatiivitkaan välttämättä hallitse informaatioteknologiaa yhtä hyvin kuin voisi olettaa.

Elinikäinen oppiminen ja aikuiskoulutus parantavat näitä taitoja, helpottavat kiihtyvällä tahdilla muuttuvaan tietoyhteiskuntaan sopeutumista.

Samalla aikuinen oppii oppimaan, keskeinen taito tulevaisuuden työelämässä ja muussakin osallistumisessa.

Taitojen virkistäminen ennen opiskelua

Vaikka koulussa olisi aikanaan pärjännytkin hyvin tai kohtuullisesti, käy usein niin että opitut asiat joita ei arkielämässä käytä, unohtuvat. Vieraiden kielten osaaminen on hyvä esimerkki. Englanti ympäröi meitä kaikkialla, mutta kouluruotsi tai vaikkapa koulusaksa pääsevät helposti rapistumaan. Samoin käy matematiikan taidoille.

Tämä on aikuiskoulutuksessa kyllä huomioitu, ja useat kurssit lähtevät perusasioiden kertaamisesta. Opiskeluun voi kuitenkin valmistautua myös itsenäisesti erilaisten online-työkalujen avulla.

Täysin ilmaista ja kaikille avointa sisältöä löytyy muun muassa Ylen Oppimisen sivuilta. Kielet osiosta. Matematiikan perustaitoihin kuten prosenttilaskujen laskemiseen apua tarjoaa Laskuri.

Maksullisilla kursseilla pääsee vielä pidemmälle, tosin online-tarjonta painottuu englanninkielisiin palveluihin. Esimerkiksi eksoottisempiin kieliin tutustutaan yleisimmin englannin kautta. Etuna on että myös henkilökohtaista etäopetusta on mahdollista hankkia.

Etenkin tietotekniikasta kiinnostuneiden kannattaa tutkia jatkuvasti laajentuvaa MOOC-tarjontaa. MOOC tulee sanoista Massive Open Online Course, ja niitä järjestävät Suomessa yliopistot. Kurssit ovat kuitenkin kaikille avoimia ja ilmaisia. Huomioi kuitenkin aina lähtövaatimukset, kurssit ovat akateemisia ja usein työmäärältään huomattavan suuria.

Kategoriat
fi

Vaasan kesäyliopisto – Vasa Sommaruniversitet

Vaasan kesäyliopisto perustetiin jo vuonna 1960, ja oli Pohjanmaan ensimmäinen avointa korkeakouluopetusta tarjoava oppilaitos. Toiminnasta vastaa Vaasan kesäyliopisto ry – Vasa sommaruniversitet rf, ja kyseessä on Suomen ainoa kaksikielinen kesäyliopisto.

Nimestä huolimatta toimintaa on ympärivuotisesti eli kyseessä on avoin yliopisto. Tarjolla on kursseja Vaasan, Helsingin, Tampereen, Turun ja Itä-Suomen yliopistoista sekä Åbo Akademista, Vaasan ammattikorkeakoulusta ja Novia Yrkeshögskolanista.

Yhteistyökumppaneita on myös Vaasan ulkopuolelta. Verkostoon kuuluvat Bildningsalliansen, Jakobstads Arbis, Kristinestads medborgarinstitut ja Närpes vuxeninstitut.

Kategoriat
fi

Aikuiskoulutus Vaasassa

Vaasassa aikuiskoulutusta tarjoavat seuraavat oppilaitokset:

Vamia syntyi vuonna 2017 Vaasaan aikuiskoulutuskeskuksen (Vakk) ja Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimiston yhdistyessä.

Vamia on monialainen ammatillisen koulutuksen organisaatio, joka tarjoaa koulutusta sekä nuorille, aikuisille että yrityksille. Tarjonnassa on yri 60 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.

Opetus tapahtuu perinteisenä lähiopetuksena, oppisopimuksella työssä oppien ja myös virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Opinnot ja suorittamistapa suunnitellaan yksilöllisesti.

Yrkesakademin i Österbotten (YA!) on ruotsinkielisen Pohjanmaan suurin kouluttaja. Toimipisteet sijaitsevat Vaasassa, Pietarsaaressa, Pedersöressä ja Närpiössä.

Aikuisten perusopetusta järjestävät Vaasa-opisto, ruotsiksi Vasa Arbis. Vaasa-opisto on myös kansalaisopisto ja vapaan sivistystyön oppilaitos. Edeltävänä lukuvuonna siellä järjestettiin kaikkiaan 620 eri kurssia, joissa opiskeli 9200 opiskelijaa.