Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Balanssi - Balans

Balanssi - Balans

 
Balanssi-projekti
Balanssi-projekti on vuosina 2008-2013 toteutettu Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama projekti, jonka tavoitteena on ollut kehittää ohjausta sekä erilaisia koulutuskokonaisuuksia. Ohjauksen ja koulutusten tavoitteena on ollut rohkaista opiskelijoita miettimään ammatinvalintaansa laaja-alaisesti ja pohtimaan myös sukupuolelle epätyypillisiä uravaihtoehtoja. Projektin aikana on kerätty kokemuksia eri tavoista toteuttaa ohjausta ja koulutuksia sekä koostettu näistä kokemuksista toimijoille yhteinen valmennuskeskusmalli.
Balanssi-projekti on toteutettu osana Valtava-kehittämisohjelman projektiverkostoa.

Balanssi-projektia on ollut mukana toteuttamassa Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto sekä Yrkesakademin i Österbotten. Hanke on päättynyt 31.12.2013.

Mikä Balanssi?
Balanssi-projektissa on toteutettu ohjausta, neuvontaa ja erilaisia työttömille suunnattuja työvoimakoulutuksia. Balanssi-koulutusten tavoitteena on ollut antaa valmiuksia työllistymiseen sekä oman ammattialan ja sopivan koulutuksen löytämiseen. Osa Balanssi-koulutuksista on toteutettu eri ammattialoille valmentavana tai suuntaavana koulutuksena.
Balanssin järjestämissä koulutuksissa opiskelijat ovat saaneet ohjausta sekä tukea ammatinvalinnassa ja urasuunnittelussa. Balanssi-koulutuksia on järjestetty myös henkilökohtaisesti räätälöityinä kokonaisuuksina, joka on palvellut hyvin yksilöllisiä tarpeita ja suunnitelmia. Balanssissa on ollut mahdollista käyttää hyödyksi eri alojen koulutuskokeilujaksoja, hankkia työkokemusta työssäoppimisjaksojen avulla sekä vaikkapa lisätä tietotekniikkaosaamista. Koulutusten aikana olemme auttaneet opiskelijoita laatimaan henkilökohtaisen jatkosuunnitelman koulutuksen jälkeiselle ajalle.

Kenelle?
Projektin aikana toteutetut koulutukset suunnattiin työttöminä oleville henkilöille, jotka halusivat päivittää tietojaan koulutusmahdollisuuksista, ammattialoista ja työelämästä. Koulutukset ovat olleet soveltuvia myös henkilöille, joka suunnittelevat ammatin vaihtoa tai etsivät soveltuvaa koulutusalaa. Balanssin koulutustoiminta on päättynyt projektin päättymisen myötä.

Linkki Tulosseminaarissa 31.10.2013 julkaistuun Balanssin esittelyvideoon:
http://youtu.be/EMZVJ5Bz12Q
Mukana Balanssissa kehitetyn tasa-arvopelin kuvaus (s.14).

Balanssi-pelin ohje
-peli on valmistettu suomen ja ruotsin kielellä ja sen englanninkielinen versio on valmisteilla
Pelitilaukset: Kirjapaino Välikangas Oy, Tullikamarinkatu 3, 67101 Kokkola.
Sähköpostitse: asiakaspalvelu@valikangas.fi

Balanssi-projektin loppuraportti
 
Lisäksi Ajankohtaista Valtavasta –julkaisuissa olleita Balanssin artikkeleita löytyy mm. seuraavista numeroista:
Ajankohtaista Valtavasta 4-2012 (Balanssin opiskelijasta artikkeli sivulla 6) ja Ajankohtaista Valtavasta 5-2012 (Balanssin tasa-arvoseminaarista artikkeli sivulla 9)

Lisätietoja: 
Projektipäällikkö Susanna Pakkala, puh  040-128 1936 tai susanna.pakkala(a)edu.vaasa.fi
 
VAKK-logo.JPGBalanssi-logo.jpeg
sosiaali.jpgvipuvoimaa.pngYA-logo.jpg